Terminologiset sanastot
fi        hybridivaikuttaminen
sv       hybridpåverkan
en      hybrid operations pl
määritelmä
poliittisesti motivoitunut suunnitelmallinen toiminta, jolla pyritään saavuttamaan omat tavoitteet erilaisia, toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen heikkouksia hyödyntäen
huomautus
Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan.
Hybridivaikuttamista tehdään esimerkiksi informaatio-, kyber-, fyysisten ja taloudellisten operaatioiden avulla.
Hybridivaikuttamisen takana voi olla joko valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija.
Vrt. informaatiovaikuttaminen.
Käsitekaavio: Informaatioon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: informaatiovaikuttaminen