Terminologiset sanastot
fi        informaatio-operaatio
sv       informationsinsats; informationsoperation
en      information operation (2)
määritelmä
suunnitelmallinen sarja toimintoja, joilla tuetaan ja koordinoidaan vaikuttamista informaatioon ja informaatiojärjestelmiin määritetyn tavoitteen saavuttamiseksi
huomautus
Informaatio-operaation päämääränä on tuottaa hallittuja suoria tai epäsuoria vaikutuksia informaatioympäristöön. Informaatio-operaatioilla tuetaan oman päätöksenteon edellytyksiä ja heikennetään vastustajan tilannetietoisuutta ja tahtoa. Tarvittaessa vaikutetaan vastustajan suorituskykyihin, jotka tukevat päätöksentekoa.
Informaatio-operaatiossa voidaan käyttää lukuisia eri keinoja, kuten kyberoperaatioita, psykologisia operaatioita, harhauttamista ja kohteiden fyysistä tuhoamista.
Informaatio-operaatiossa voidaan vaikuttaa useiden eri viestintäkanavien kautta.
Ks. myös informaatiovaikuttaminen.
Englanninkielistä termiä käytetään usein monikkomuodossa.
Käsitekaavio: Informaatioon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)