Terminologiset sanastot 2
fi        pääsynvalvonta
en      access control (1); data access control
määritelmä
menettelyt, jolla pyritään rajaamaan pääsy tietojärjestelmään tai tietoihin vain valtuutetuille tahoille
huomautus
Pääsynvalvonnassa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi tunnistusta ja valtuutuksia. Pääsynvalvonta saatetaan toteuttaa esimerkiksi siten, että tietojärjestelmään pyrkivältä käyttäjältä vaaditaan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Pääsynvalvonta voi kohdistua käyttäjiin, laitteisiin, sovelluksiin tai toisiin tietojärjestelmiin.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2019-06-27
  
fi        käyttöoikeuksien hallinta
en      access control (2)
määritelmä
menettelyt, joilla myönnetään, evätään tai muilla tavoin käsitellään käyttöoikeuksia palveluihin ja järjestelmäresursseihin
huomautus
Järjestelmäresursseja ovat esimerkiksi tiedostot ja tietoliikenneyhteydet.
Käsitekaavio: Käyttöoikeus.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2019-06-27
  

Terminologiset sanastot
fi        käyttöoikeuksien hallinta
sv       åtkomstkontroll
hellre än: accesskontroll
en      access control
määritelmä
menettelyt, joilla myönnetään, evätään tai muilla tavoin käsitellään käyttöoikeuksia palveluihin ja järjestelmäresursseihin
huomautus
Järjestelmäresursseja ovat esimerkiksi tiedostot ja tietoliikenneyhteydet.
Käsitekaavio: Tietoturva.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
fi        pääsynvalvonta
sv       åtkomstkontroll; säkerhetskontroll; < behörighetskontroll; < behörighetsadministration
en      access control
määritelmä
menettely, jolla pyritään rajaamaan pääsyä tietojärjestelmään tai tietoihin
huomautus
Pääsynvalvonnassa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi tunnistamista ja valtuutuksia. Pääsynvalvonta saatetaan toteuttaa esimerkiksi siten, että tietojärjestelmään pyrkivältä käyttäjältä vaaditaan käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Lähde:
  
Tiivis tietoturvasanasto (TSK 31, 2004)
  
fi        kulunvalvonta
sv       passerkontroll; passagekontroll; inpasserkontroll
no      adgangskontroll
da      adgangskontrol
en      access control
de      Zugangsüberwachung f; Zugangskontrolle f
fr        contrôle m d'accès
määritelmä
valvotun alueen rajalla tapahtuva liikenteeseen kohdistuva turvallisuusvalvonta
huomautus
Kulunvalvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi teknisen valvonnan, lukituksen tai vartioinnin avulla.
Lähde:
  
Rikosilmoitussanasto (TSK 21, 1993)
  
fi        kulunvalvonta
sv       passerkontroll; passagekontroll
en      access control
de      Zugangsüberwachung f; Zugangskontrolle f
da      adgangskontrol
no      adgangskontroll
määritelmä
rajalla tapahtuva liikenteeseen kohdistuva turvallisuusvalvonta
huomautus
Kulunvalvonta voidaan toteuttaa esimerkiksi teknisen valvonnan, lukituksen tai vartioinnin avulla.
definition
säkerhetsövervakning av trafiken över en viss gräns
anmärkning
Passerkontroll kan genomföras genom exempelvis teknisk övervakning, låsning eller bevakning.
Lähde:
  
Turvallisuusalan sanasto (TSK 15, 1989)
  

Muut sanastot
fi        liittymärajoitus
sv       tillfartsinskränkning; anslutningsrestriktion
en      access control
de      Zufahrtbeschränkung f
Lähde:
  
Tie- ja liikennesanasto (Suomen Tieyhdistys ry, 1985)
  

Tieteen termipankki
fi        pääsynvalvonta
sv       accesskontroll
en      access control
definition
Enhet som övervakar vem som får ha tillgång till systemet.
Luokitus:
  
tietojenkäsittelytiede
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tietojenkäsittelytiede:pääsynvalvonta
  

IATE3
fi        käyttöoikeuksien hallinta
sv       åtkomstkontroll
en      access control
de      Zugriffskontrolle;
Zugangskontrolle
fr        contrôle d'accès
da      adgangskontrol
Luokitus:
  
information technology and data processing
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1483393)
  

IATE4
fi        kulunvalvonta
sv       tillträdeskontroll
en      access control
de      Zugangskontrolle
fr        contrôle des accès
da      adgangskontrol
Luokitus:
  
aviation security
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (2247951)