Terminologiset sanastot 2
fi        tiedosto
en      file
määritelmä
yhdeksi kokonaisuudeksi käsitettävä, sähköiselle tietovälineelle tallennettu tietojen joukko
huomautus
Tiedostoon viitataan yleensä tiedostonimellä.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2010-03-05
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: liitetiedosto, jäljite ja levykuva
Koostumussuhteinen yläkäsite: korjauspaketti