Terminologiset sanastot 2
fi        tunnistus; tunnistaminen
en      recognition; identification (2)
määritelmä
menettely, jolla yksilöidään henkilö, esine tai asia
huomautus
Tunnistus voi perustua tunnistautumiseen tai olla passiivista tunnistamista, joka ei edellytä tunnistettavalta toimintaa ja jossa tunnistettava henkilö ei välttämättä tiedä tulevansa tunnistetuksi.
Tunnistus voi perustua henkilön yksilöllisiin ominaisuuksiin (biometrisiin tunnisteisiin) tai siihen, mitä hänellä on hallussaan tai mitä hän tietää.
Käsitekaaviot: Käyttöoikeus ja Tunnistus.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2017-10-09
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: biometrinen tunnistus, heikko tunnistus, vahva tunnistus ja kaksivaiheinen tunnistus