Tieteen termipankki
fi        looginen syntaksi
määritelmä
1. loogisen kielen syntaksi, joka koostuu kieleen kuuluvien merkkien joukosta eli aakkostosta ja kaavanmuodostussäännöistä

2. päättelyn syntaksi eli päättelysysteemi, joka on kokoelma aksioomia ja päättelysäänntöjä
selite
Kun tutkitaan lauseen tai proposition loogista rakennetta tai muotoa, tämä rakenne riippuu siitä millaista loogista systeemiä tai kieltä tässä analyysissä käytetään. Lauseen looginen muoto on riippuvainen käytetyn loogisen kielen syntaksista.
Puhuttaessa loogisesta syntaksista on tärkeää olla selvillä puhutaanko kielen loogisesta syntaksista vai syntaktisesta päättelystä, jonkin päättelysysteemin päättelysääntöjen mukaisesta päättelystä tai argumentista. Sekaannusta saattaa tuottaa tilanne, jossa päättelyn premissit, askelet ja johtopäätös on esitetty jollain loogisella kielellä eikä ole selvää viitataanko loogisella syntaksilla kielen vai päättelyn syntaksiin.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, kielifilosofia, logiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:looginen_syntaksi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: looginen semantiikka
Hierarkkiset alakäsitteet: deduktiivinen päättely ja päättely
Lähikäsite: syntaksi