Tieteen termipankki
fi        analogia (suositeltu); analogiapäätelmä
sv       analogi
en      analogy
de      Analogie
fr        analogie
es      analogia
määritelmä
samankaltaisuuden perusteella tapahtuva johtopäätös
selite
Analogiapäätelmiä tehdään paljon esimerkiksi oikeustapauksissa. Asianajaja voi todeta, että jokin tapaus on analoginen jonkin menneen tapauksen kanssa, joten oikea tuomio tulisi olla samanlainen kuin kyseisessä tapauksessa. Analogiapäätelmät voivat kuitenkin usein olla harhaanjohtavia, minkä vuoksi oikeusjuttuja ei ole helppo ratkaista.
Vastaava päättely tapahtuu empiirisissä tieteissä. Kun kohdataan uusi ilmiö ja selitetään se vetoamalla aikaisemman kokemuksen perusteisiin, tueksi esitetään väite, jonka mukaan uusi ilmiö on analoginen menneisyyden ilmiön kanssa. Analogisuudesta voidaan tässäkin suhteessa olla montaa mieltä, ja analogia voi olla heikko tai vahva. Hyvän analogian tulisi verrata asioita, joiden samankaltaisuuksien määrä ja relevanssi ylittää niiden mahdolliset eroavaisuudet.
Immanuel Kantin (1724-1804) mukaan analogia mahdollistaa tavallisen kokemuksen havaintojen välttämättömien yhteyksien esittämisen.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:analogia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: induktiivinen päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: deduktiivinen päättely
Lähikäsite: empirismi