Terminologiset sanastot 2
fi        palvelinsovelma
mieluummin kuin: servlet
en      servlet
määritelmä
epäitsenäinen palvelimessa suoritettava ohjelma
huomautus
Java-kielellä tehtyä palvelinsovelmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköisessä kaupankäynnissä. Koska palvelinsovelma suoritetaan palvelimessa, asiakaskoneeseen tarvitsee siirtää vain esimerkiksi toiminnan tuloksena syntynyt HTML-sivu. Palvelinsovelma voi hyödyntää palvelimen resursseja ja suorittaa monimutkaisempia toimintoja kuin sovelma. Palvelinsovelman hyödyntäminen ei edellytä, että asiakaskone tukisi Javan käyttöä.
Käsitekaavio: Palvelin.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2006-12-05
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ohjelma
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: syötteenlukija, selain, hakuohjelma, robottiohjelma, valvoja, kooderi, dekooderi, koodekki, mainosrahoitteinen ohjelma, maksullinen julkisohjelma, rajoitukseton vapaaohjelma, ehdollinen vapaaohjelma, lähdekoodi, ohjelmavirhe, haittaohjelma, troijanhevonen, vakoiluntorjuntaohjelma, sisällönsuodatin, ajuri ja komentosarjasovelma