Terminologiset sanastot 2
fi        lähdekoodi
en      source code
määritelmä
ohjelma ohjelmoijien kirjoittamassa ja ylläpitokelpoisessa muodossa
huomautus
Käännösohjelma kääntää lähdekoodin tietokonetta varten konekieliseen muotoon.
Avoin lähdekoodi on vapaasti saatavilla ja muokattavissa.
Open Source on Open Source Initiativen käyttöön ottama merkintä, jolla voidaan osoittaa, että ohjelmiston lähdekoodi on avoin ja ohjelman saa ottaa käyttöön ja muunneltavaksi.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2014-12-05
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ohjelma
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: syötteenlukija, selain, hakuohjelma, robottiohjelma, valvoja, kooderi, dekooderi, koodekki, mainosrahoitteinen ohjelma, maksullinen julkisohjelma, rajoitukseton vapaaohjelma, ehdollinen vapaaohjelma, ohjelmavirhe, haittaohjelma, troijanhevonen, vakoiluntorjuntaohjelma, sisällönsuodatin, ajuri, palvelinsovelma ja komentosarjasovelma
Hierarkkinen alakäsite: avoin lähdekoodi