Terminologiset sanastot 2
fi        ehdollinen vapaaohjelma
en      freeware
huomautus
Suomessa vapaaohjelma-termillä voidaan viitata niihin ohjelmatyyppeihin, joista englannissa käytetään termiä public domain software tai freeware. Freeware-tyyppisen ohjelman erottamiseksi muista vapaaohjelmista siihen voidaan viitata suomen termillä ehdollinen vapaaohjelma.
Tällaisen ohjelman tekijä pidättää ainakin osan tekijänoikeuksista itsellään, mutta ohjelman saa ottaa käyttöön ja jakeluun maksutta.
Se onko ohjelman lähdekoodi avoin, vaihtelee tapauskohtaisesti.
Tekijänoikeuksien haltija saattaa rajoittaa ohjelman myyntiä sellaisenaan tai jonkin toisen ohjelman osana.
GNU-projekti ja sitä rahoittava Free Software Foundation ovat ottaneet käyttöön free software -nimityksen viitattaessa sellaisiin ohjelmistoihin, jotka täyttävät GNU-projektin määrittelemät käyttö-, jakelu- ja muunteluoikeusehdot. Yksi keskeisistä ehdoista on, että ohjelmiston lähdekoodin tulee olla avoin. GNU-projekti suosittaa free software -nimityksen suomenkieliseksi vastineeksi ilmausta vapaa ohjelmisto.
Vrt. maksullinen julkisohjelma.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2001-03-26
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ohjelma
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: syötteenlukija, selain, hakuohjelma, robottiohjelma, valvoja, kooderi, dekooderi, koodekki, mainosrahoitteinen ohjelma, maksullinen julkisohjelma, rajoitukseton vapaaohjelma, lähdekoodi, ohjelmavirhe, haittaohjelma, troijanhevonen, vakoiluntorjuntaohjelma, sisällönsuodatin, ajuri, palvelinsovelma ja komentosarjasovelma