Terminologiset sanastot
fi        paikkatietoportaali
sv       geoportal
en      geoportal
määritelmä
verkkosivusto, joka tarjoaa pääsyn joukkoon paikkatietoaineistoja tai paikkatietopalveluita
huomautus
Paikkatietoportaalit ovat tärkeä osa paikkatietoinfrastruktuuria. Esimerkki paikkatietoportaalista on suomalainen Paikkatietoikkuna.
Käsitekaavio: Paikkatietoinfrastruktuuri.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen yläkäsite: paikkatietoinfrastruktuuri
Koostumussuhteinen vieruskäsite: paikkatietoaineisto