Terminological vocabularies
fi        toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma
määritelmä
viranomaisen laatima suunnitelma toimenpiteistä, joita viranomainen toteuttaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi
huomautus
Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman tulee perustua toiminnan tarkasteluun kaikkien yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/1986) sisältyvien syrjintäperusteiden suhteen.
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)