Terminological vocabularies
fi        yhdenvertaisuuden edistäminen
määritelmä
viranomaisen toimenpiteet, joilla tämä arvioi ja edistää suunnitelmallisesti yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)