Sökanvisningar

  1. Skriv in ett sökord i sökfältet.
  2. Om du vill begränsa din sökning till vissa ordlistegrupper, välj ordlistegrupperna ur menyn.
  3. Klicka på förstoringsglasikonen eller tryck på ENTER-tangenten.

Sökningen sker i alla termfält (termer, synonymer, avrådda termer och söktermer). TEPA visar alla termposter som ger träff med det exakta sökordet. Termposterna kan innehålla dolda söktermer som ger träff men som inte visas i termposten.

Samtidigt visar TEPA en lista på termer som börjar med en teckensträng nära sökordet. Sökordet telefon ger till exempel förslagen telefonapparat och telefonbolag. Termerna på listan är länkar: genom att klicka på en term får du fram de termposter som innehåller termen. Termer som slutar med ett visst ord kan du söka med *. Mer information hittar du nedan.

Källorna i TEPA är ordnade som ordlistegrupper enligt källans typ eller ursprung. Du kan begränsa sökningen till en eller flera ordlistegrupper. Källorna som tillhör en grupp finns uppräknade på ingångssidan, och där når du även länkar till bakgrundsinformation om ordlistorna. Tyvärr finns bakgrundsinformationen i många fall enbart på finska.

Begränsa språk i sökning

Under Inställingar finns sidan Källspråk och målspråk där du kan välja språk om du vill begränsa sökning. Om du väljer vissa källspråk begränsas sökningen till enbart termer på de valda källspråken. Om du väljer vissa målspråk blir information på andra språk dold. Observera dock att sökningen ger träffar på sådana termposter som inte har information på varje målspråk som du har valt. Dina språkval blir kvar i webbläsarens minne och det visas anmärkningen ”Filter i bruk” på resultatsidan när en del av sökresultaten blir dolda på grund av begränsningen. Du får fram de dolda uppgifterna genom att klicka på ”Visa dolda språk”.

Avancerad sökning

Skriv in sökordet:

  • mobiltelefon, om du vill söka ekvivalenter, synonymer eller förklaringar till termen mobiltelefon
  • *mobiltelefon, om du vill ha en lista över termer som slutar på mobiltelefon (liksom bärbar mobiltelefon)
  • mobiltelefoner för att TEPA skall ge en lista över termer som börjar med mobiltelefoner eller en teckensträng nära det

TEPAs sökfunktioner innefattar även jokerteckensökning. I sökningen kan du använda följande tecken:

? = vilket tecken som helst (t.ex. sökningen ?- hittar termerna 2- och 4-)
* = vilken teckensträng som helst (t.ex. sökningen dator* hittar alla termer som börjar med dator-)
[] = teckengrupp (t.ex. sökningen [0-9]* hittar alla termer som börjar med en siffra)
[!] = negation (t.ex. sökningen färg*[!t] hittar alla termer som börjar med färg- men inte slutar med bokstaven t)
@ = upprepa senaste tecken minst en gång (t.ex. sökningen M@ hittar termerna MM och MMM)
+ = upprepa senaste tecken en gång (t.ex. sökningen F+ hittar termen FF)
\ = blockering av jokertecknets specialfunktion (t.ex. i sökningen [0-9]\+ tolkas plustecknet inte som ett jokertecken, varvid man hittar termerna 2+, 4+ och 8+).

Du kan använda flera jokertecken i en sökning. Till exempel sökordet arbet[!ar]* ger träffar på termer som böjar med arbet- men som inte börjar med arbetar. Sökningen ger träff på arbete och arbetsbelastning men inte på arbetarskydd.