Terminologiset sanastot 2
fi        podcast-tallenne; ~ podcast-tiedosto
en      podcast
määritelmä
podcast-lähetyksenä jaettava ääni- tai videotallenne
huomautus
Käyttäjä voi tilata podcast-tallenteen verkkosyötteen muodossa, jolloin hän voi yhden tilauksen perusteella saada esimerkiksi yhden ohjelmasarjan ohjelmat sitä mukaa kuin uusia osia julkaistaan.
Podcast-tallennetta voi käyttää, esimerkiksi radio-ohjelmia voi kuunnella, haluttuna ajankohtana ilman käytönaikaista verkkoyhteyttä.
Podcast-tallenteita tai podcast-tiedostoja eivät ole esimerkiksi verkkosivulle yksittäin tallennetut äänitiedostot tai yksittäisten tilaisuuksien videotallenteet, mikäli tiedostoja ei ole varustettu lataustiedoilla eli mikäli niitä ei voi tilata verkkosyötteenä.
Englannin termiä podcast käytetään ajoittain päivitettävästä tai jaksoista koostuvasta sisältökokonaisuudesta, kuten radio-ohjelma- tai luentosarjasta. Toisaalta sillä viitataan myös yksittäiseen tiedostoon, esimerkiksi musiikkikappaleeseen tai yhden radio-ohjelmajakson sisältävään tiedostoon etenkin, jos tiedosto on osa ajoittain päivitettävää tai jaksoista koostuvaa sisältökokonaisuutta. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää myös termiä podcast-tiedosto.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10
  

Terminologiset sanastot
fi        podcast-sisältö; podcast; ~ podcast-tiedosto
sv       poddcast; podcast; poddinnehåll n; ~ poddfil
en      podcast; podcast content; ~ podcast file
määritelmä
sisältö, joka on tarkoitettu lähetettäväksi podcast-lähetyksenä
huomautus
Podcast-sisältö on tyypillisesti äänitiedostoja, kuten radio-ohjelmia ja musiikkikappaleita, tai videotiedostoja.
Termiä podcast käytetään ajoittain päivitettävästä tai jaksoista koostuvasta sisältökokonaisuudesta, kuten radio-ohjelma- tai luentosarjasta. Toisaalta sillä viitataan myös yksittäiseen tiedostoon, esimerkiksi musiikkikappaleeseen tai yhden radio-ohjelmajakson sisältävään tiedostoon etenkin, jos tiedosto on osa ajoittain päivitettävää tai jaksoista koostuvaa sisältökokonaisuutta. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan käyttää myös termiä podcast-tiedosto.
Käyttäjä voi tilata podcast-sisällön verkkosyötteen muodossa, jolloin hän voi yhden tilauksen perusteella saada esimerkiksi yhden ohjelmasarjan ohjelmat sitä mukaa kuin uusia osia julkaistaan. Podcast-sisällön julkaisija voi tarjota käyttäjälle myös mahdollisuutta ladata itselleen yksittäinen podcast-tiedosto.
Podcast-sisältöä tai podcast-tiedostoja eivät ole esimerkiksi verkkosivulle yksittäin tallennetut äänitiedostot tai yksittäisten tilaisuuksien videotallenteet, mikäli tiedostoja ei ole varustettu lataustiedoilla eli mikäli niitä ei voi tilata verkkosyötteenä.
Käsitekaavio: Sisältö.
Lähde:
  
Sosiaalisen median sanasto (TSK 40, 2010)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: sisältö
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: käyttäjien luoma sisältö
fi        podcast-lähetys
sv       poddsändning
en      podcasting; podcast transmission
määritelmä
ääni- ja videotiedostojen tilausperustainen lähetys vastaanottimeen verkkosyötteen muodossa
huomautus
Podcast-lähetystekniikkaa voidaan käyttää esimerkiksi radio-ohjelmasarjan lähettämiseen sarjan tilanneelle käyttäjälle. Tällöin käyttäjä tilaa ohjelmasarjan verkkosyötteen muodossa ja voi tilauksensa perusteella saada sarjan ohjelmat sitä mukaa kuin uusia osia julkaistaan. Podcast-sisällön julkaisija voi tarjota käyttäjälle myös mahdollisuutta ladata itselleen yksittäinen podcast-tiedosto.
Podcast-lähetettyä sisältöä voi käyttää, siis esimerkiksi radio-ohjelmia kuunnella, haluttuna ajankohtana ilman käytönaikaista verkkoyhteyttä.
Podcast-lähetyksessä vastaanottimena voidaan käyttää tietokonetta, ja äänitiedostoja voidaan kuunnella tietokoneella tai esimerkiksi MP3-soittimella. Tämän lisäksi tarvitaan tiedostojen vastaanottamiseen ja käyttöön soveltuvat ohjelmat, kuten syötteenlukija.
Podcast-lähetystä varten sisältö on varustettava lataustiedoilla eli tiedolla sisällön tallennuspaikasta, tiedostomuodosta ja tiedoston koosta. Lataustiedot voivat tulla esimerkiksi XML-kieleen pohjautuvan RSS-kuvauksen (ks. RSS-syöte) kautta.
Englanninkielinen termi podcasting on alunperin yhdistelmä sanoista iPod (Applen MP3-soitin) ja broadcasting. Koska iPod ei kuitenkaan ole välttämätön podcast-sisällön kuunteluväline, termin alkuosan ajatellaan nykyisin olevan lyhenne sanoista "portable on demand". Käsitteet broadcasting ja podcasting ovat rinnakkaiskäsitteitä: edellinen termi viittaa yleiseen, muuten kuin tilauksesta tehtävään lähetykseen ja jälkimmäinen tilausperustaiseen lähetykseen.
Suomen kielessä käytetään toistaiseksi myös englannista lainattua termiä podcast, ja sillä viitataan englannin mukaisesti sekä tilausperustaiseen lähetykseen (podcast-lähetys) että tilausperustaisesti lähetettäväksi tarkoitettuun sisältöön (podcast-sisältö).
Käsitekaavio: Sisältö.
Lähde:
  
Sosiaalisen median sanasto (TSK 40, 2010)
  

IATE4
fi        podcast (★★★☆);
podcast-tallenne (★★★☆)
en      podcast (★★★☆)
de      Podcast (★★★☆)
fr        audio à la demande (★★★☆);
balado (★★★☆);
podcast (★★★☆);
audio (★★★☆);
ADD (★★★☆)
da      podcast (★★★★)
Luokitus:
  
information technology and data processing
  
Lähde:
  
IATE 13.02.2023, Euroopan unioni (2233426)