Terminologiset sanastot
fi        opiskelija
sv       studerande n; > student (1) <korkeakouluopiskelija>
en      student
määritelmä
oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä
huomautus
Opiskelijoita ovat esimerkiksi lukiossa (1) , toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulussa (1) ja vapaan sivistystyön piirissä opiskelevat henkilöt.
Myös perusopetuksen piirissä opiskelevia aikuisia kutsutaan opiskelijoiksi.
student: Ruotsin sana student viittaa korkeakouluopiskelijaan, mutta sitä käytetään myös muista opiskelijoista yhdyssanoissa.
Käsitteen tunnus: c227
Käsitekaaviot: Henkilön roolit oppimisessa/koulutuksessa, Opiskelijan rooleja, Henkilöiden rooleja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja rooleihin liittyviä käsitteitä ja Opiskelun keskeytyminen.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos (OKM, 2021:10) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: oppija
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: hakeutuja, lapsi, oppilas, koulutulokas, alumni, erityisen tuen päätöksen saanut oppilas, ylioppilas ja hakija
Hierarkkiset alakäsitteet: väliaikaisesti keskeyttänyt, opiskeluoikeuden menettänyt, eronnut, tutkinnon suorittaja, tutkinto-opiskelija, tilauskoulutusopiskelija, aineopiskelija, valmentavan koulutuksen opiskelija, erillisopiskelija, avoimen korkeakoulutuksen opiskelija, täydennysopiskelija, täydennyskoulutuksen opiskelija, siirto-opiskelija, ristiinopiskelija, väyläopiskelija, vaihto-opiskelija ja lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija
Koostumussuhteiset yläkäsitteet: luokka, vuosikurssi (2), opiskelijakunta (1), oppilaskunta ja ylioppilaskunta
Koostumussuhteinen vieruskäsite: oppilas

Muut sanastot
fi        opiskelija
sv       studerande; elev
Lähde:
  
Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)
  

IATE1
fi        opiskelija
sv       student
en      student
de      Studentin;
Student
fr        étudiant
da      studerende
Luokitus:
  
statistics
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1690098)