Terminologiset sanastot
fi        teollisuusbensiini
ei: nafta
sv       nafta; gasbensin /SE/
en      naphtha; special boiling point gasoline; SBP gasoline
de      Siedegrenzenbenzin n; Naphtha n f
fr        naphta m
Lähde:
  
Muovitermit, aakkosellinen osa (Muoviyhdistys ry, 1992)
  
fi        dieselöljy; kaasuöljy
ei: nafta
sv       dieselolja; dieselbrännolja
en      diesel fuel
de      Dieselkraftstoff m; Dieselöl n
määritelmä
dieselmoottorien polttoaineena käytettävä nestemäinen öljynjalostustuote, jonka tislausalue on 170...360 °C
Lähde:
  
Energiasanasto (TSK 16, 1989)
  
fi        teollisuusbensiini
sv       gasbensin; nafta
en      naphta; benzine with specified boiling range; special boiling point gasoline; SBP spirit
de      Siedegrenzenbenzin n
määritelmä
kemian teollisuuden raaka-aineena ja vedyn valmistuksessa käytettävä bensiini, jonka oktaaniluku on alhainen
huomautus
Suomessa teollisuusbensiinin oktaaniluku on alle 60.
Lähde:
  
Energiasanasto (TSK 16, 1989)
  
sv       petroleum -en; olja
inte: bergolja; jordolja
en      petroleum
fr        pétrole m
es      petróleo m
de      Petroleum n
da      petroleum
no      petroleum
fi        maaöljy
ru       neft' f
definition
i vissa bergarter förekommande material, en ofta halmgul till svart, lätt- till trögflytande oljig vätska, som huvudsakligen består av blandningar av olika kolväten
anmärkning
Petroleum förekommer ansamlad i fällor tillsammans med naturgas. Läran om petroleums förekomst i jordskorpan benämns petroleumgeologi. I modernt tekniskt språkbruk kan termen petroleum syfta på gasformiga och fasta ämnen likaväl som flytande. Petroleum benämndes tidigare nafta.
Lähde:
  
TNC 86: Geologisk ordlista (1988)
  

Muut sanastot
fi        raakaöljy; maaöljy
sv       råolja
en      crude oil; crude petroleum; mineral oil; crude naphta
de      Rohöl n
et       nafta; toornafta
Lähde:
  
Vesiensuojelun sanakirja (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  
fi        nafta
sv       gasbensin; nafta
en      naphtha
määritelmä
kansainvälinen nimitys bensiiniluokan komponenteille, paras suomenkielinen vastine on teollisuusbensiini
Lähde:
  
Neste - öljystä muoveihin, sanasto-osa (Neste, 1992)
  
fi        teollisuusbensiini
sv       gasbensin; nafta
en      naphtha; benzine with specified boiling range; special boiling point gasoline; SBP spirit
määritelmä
kemian teollisuuden raaka-aineena ja vedyn valmistuksessa käytettävä bensiini, jonka oktaaniluku on pieni
huomautus
Suomessa teollisuusbensiinin oktaaniluku on alle 60.
Lähde:
  
Neste - öljystä muoveihin, sanasto-osa (Neste, 1992)
  

IATE1
fi        Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (★★★☆);
Nafta-sopimus (★★☆☆);
NAFTA (★★★☆)
sv       Nordamerikanska frihandelsavtalet (★★★☆);
Nafta (★★★☆)
en      North American Free Trade Agreement (★★★★);
NAFTA (★★★★)
de      Nordamerikanisches Freihandelsabkommen (★★★☆);
NAFTA (★★★☆)
fr        Accord de libre-échange nord-américain (★★★☆);
ALENA (★★★☆)
da      den nordamerikanske frihandelsaftale (★★★★);
NAFTA (★★★★)
Luokitus:
  
international agreement
free-trade area
free-trade agreement
NAFTA
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (865938)
  
fi        Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alue (★★★☆);
NAFTA (★☆☆☆)
sv       Nordamerikanska frihandelsområdet (★★☆☆);
Nafta (★★★☆)
en      North American free trade area (★★★☆);
NAFTA (★★☆☆)
de      Nordamerikanische Freihandelszone (★★★☆);
NAFTA (★★★☆)
fr        zone de libre-échange nord-américaine (★★★☆)
da      Det Nordamerikanske Frihandelsområde (★★★★);
NAFTA (★★★★)
Luokitus:
  
international agreement
free-trade area
free-trade agreement
NAFTA
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (860132)
  

IATE2
fi        nafta (★★★☆);
teollisuusbensiini (★★★☆)
sv       nafta (★☆☆☆)
en      naphtha (★★★☆)
de      Rohbenzin (★☆☆☆)
fr        essence brute (★☆☆☆);
naphte (★☆☆☆);
naphta (★★★☆)
Luokitus:
  
chemical compound
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1343777)
  
fi        ligroiini
sv       nafta
de      Wundbenzin
fr        benzine de pétrole;
essence minérale
da      benzin;
let naphtha
Luokitus:
  
chemical compound
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1168605)
  

IATE3
fi        maakaasubensiini
sv       naturgasbensin;
nafta
da      naphtha
Luokitus:
  
chemical compound
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1168329)