Terminologiset sanastot
fi        polttoaine
sv       bränsle n
en      fuel
de      Brennstoff m
määritelmä
energialähde, johon sitoutunutta energiaa hyödynnetään muuttamalla se palamisreaktiossa toiseksi energiamuodoksi, tavallisimmin lämmöksi, valoksi tai sähköksi; vrt. ydinpolttoaine
Lähde:
  
Energiasanasto (TSK 16, 1989)