Terminologiset sanastot
Suunnitelmat
Lähde:
  
Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto (TEM ja STM, 2020)
  
Kaikki sanaston käsitekaaviot:
1. Palvelut
2. Suunnitelmat
3. Henkilöt ja työkyky