Terminologiset sanastot
Henkilöllisyyden todentaminen
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
Kaikki sanaston käsitekaaviot:
1. Hätäkeskustoiminta
2. Pelastustoimi ja pelastustoiminta
3. Tiedustelu
4. Henkilöllisyyden todentaminen
5. Organisaation toiminta ja tilannekuva
6. Riskienhallinta