Terminologiset sanastot
Styrkande av identitet
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
Alla begreppsdiagram i ordlistan:
1. Nödcentralsverksamhet
2. Räddningsväsende och räddningsverksamhet
3. Underrättelseinhämtning
4. Styrkande av identitet
5. En organisations verksamhet och lägesbild
6. Riskhantering