Tieteen termipankki
fi        lekseemi
sv       lexem
en      lexical item
da      leksem
määritelmä
sanan kaikki taivutusmuodot käsittävä abstraktio
selite
Lekseemi-termiä käytetään, kun tarkoitetaan sanaa kielen sanaston jäsenenä tai esim. sanakirjan yksikkönä. Lekseemin toteutumia ovat sen sananmuodot.
Luokitus:
  
kielitiede, korpuslingvistiikka,leksikografia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:lekseemi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: kieliopillinen sana ja sana