Tieteen termipankki
fi        sana
sv       ord
en      word
de      Wort
fr        mot
da      ord
määritelmä
kielen pienin itsenäinen merkityssisältöinen osa: rakenneyksikkö, joka voi esiintyä yksinään ja jolla on itsenäinen merkitys
selite
Sana voidaan määritellä usealla eri tavalla. Esim. Koivisto (2013: 32-35) on listannut seuraavat viisi:
* merkitystä kantava leksikaalinen yksikkö eli lekseemi
* lekseemin toteutuma eli sananmuoto
* puheessa tai kirjoituksessa esiintyvä aktuaalinen sanaesiintymä: tekstisana eli sane
* fonologinen sana eli tekstistä fonologisin ja prosodisin perustein erottuva sanayksikkö
* ortografinen sana
Luokitus:
  
kielitiede, morfologia,leksikografia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:sana
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: kantasana, kieliopillinen sana, vuodenaikasana ja vahvistussana
Lähikäsitteet: fonologinen sana, kieliopillinen sana, kompleksinen sana, lekseemi, morfeemi, ortografinen sana, perussana, sananmuoto ja tekstisana