Tieteen termipankki
fi        havaintojen teoriapitoisuus
määritelmä
havaintoja edeltävien teoreettisten oletusten vaikutus havainnon tulkintaan
selite
Havainnot eivät ole puhtaita, vaan niiden tekemiseen liittyy teoreettisia elementtejä usealla tasolla. Ensiksikin käsitteellistämistavat ja ennakko-oletukset vaikuttavat siihen, miten ihmiset havaitsevat asiat tai mihin he ylipäätään kiinnittävät huomiota ympäristössään. Tämä ulottuu myös tieteelliseen havainnointiin. Toiseksi havaintojen tekeminen tieteellisillä instrumenteilla vaatii usein havaintojen teoreettista tulkintaa ja ehkä teoreettista tietoa siitä, miten laite toimii. Kolmanneksi havaintojen kategorisoiminen ilmiöiksi ja sen päättäminen, mistä havainnot ovat havaintoja, riippuvat teoriasta.
Luokitus:
  
filosofia, tieteenfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:havaintojen_teoriapitoisuus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: havainto, ilmiö ja teoria