Tieteen termipankki
fi        havaintoaineisto
määritelmä
tieteellisten teorioiden muodostuksessa käytettävä kokemusperäinen havaintomateriaali
selite
Teorianmuodostuksessa ja tieteellisiä teorioita koeteltaessa käytetään erilaista havaintoaineistoa. Sellaista voivat olla konkreettiset havainnot ja mittausten tai kokeiden tulokset, joiden perusteella tehdään päätelmiä tutkittavista ilmiöistä, lainalaisuuksista ja teorioiden paikkansapitävyydestä.
Luokitus:
  
filosofia, tieteenfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:havaintoaineisto
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: havainto, ilmiö ja teoria