Terminologiset sanastot
fi        kybertoimintaympäristö; kyberympäristö
sv       cybermiljö; < cyberrymd
en      cyber environment; < cyberspace; > cyber domain
määritelmä
yhdestä tai useammasta digitaalisesta tietojärjestelmästä muodostuva toimintaympäristö
huomautus
Kybertoimintaympäristölle on tunnusomaista elektroniikan ja sähkömagneettisen spektrin käyttö datan ja informaation varastointiin, muokkaamiseen ja siirtoon viestintäverkkojen avulla. Ympäristöön kuuluvat myös datan ja informaation käsittelyyn liittyvät fyysiset rakenteet.
Esimerkkejä kybertoimintaympäristöistä ovat tietojärjestelmiin perustuvat ydinvoimalan ohjausjärjestelmä, elintarvikkeiden kuljetus- ja logistiikkajärjestelmä, liikenteen ohjausjärjestelmät sekä pankki- ja maksujärjestelmät.
Englannin kielen termi ”cyber domain” viittaa sotilaalliseen kybertoimintaympäristöön.
Käsitekaaviot: Kyberturvallisuus ja Kyberuhkat.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)