Terminologiset sanastot
Kyberuhkat
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
Kaikki sanaston käsitekaaviot:
1. Tietoturva
2. Kyberturvallisuus
3. Kyberuhkat
4. Informaatioon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat