Terminologiset sanastot
fi        geometriatieto; geometrinen tieto; geometria
sv       geometri
en      geometry
määritelmä
kohteen muotoa kuvaava tieto
huomautus
Paikkatietoalan ammattikielessä geometriatietoon viitataan usein termillä geometria (esimerkiksi ilmaus ”kohteen geometria”).
Käsitekaavio: Paikkatieto ja kohde.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF