Terminologiset sanastot
fi        ominaisuus; attribuutti
ei: ominaisuustieto (1)
sv       attribut n; egenskap
en      attribute; property
määritelmä
luonnehtiva tai kuvaava piirre
huomautus
Ominaisuudella on aina tietotyyppi ja arvoalue.
Kohdetta kuvailevia ominaisuuksia ovat esimerkiksi sijaintiominaisuus, temaattinen ominaisuus, ajoittava ominaisuus ja metatieto-ominaisuus.
Joissain yhteyksissä ominaisuus-käsitteen sijaan käytetään käsitettä muuttuja; tilastotoiminnassa yleisesti käsitettä tilastomuuttuja.
Käsitekaaviot: Kohde ja Tietotyypit.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: sijaintiominaisuus, temaattinen ominaisuus, oikeellisuus, virheellisyys, tarkkuus ja ajantasaisuus
Koostumussuhteinen yläkäsite: elinkaaritiedot