Terminologiset sanastot
fi        paikkatietoaineisto
sv       geografisk datamängd; rumslig datamängd
en      geographic dataset; spatial dataset; spatial data set
määritelmä
paikkatiedoista koostuva tietoaineisto
huomautus
Paikkatietoaineistot ovat tyypillisesti digitaalisia aineistoja. Esimerkkejä paikkatietoaineistoista ovat kiintopisteet, kuntajako, valuma-aluejako ja kiinteistöjaotus.
Paikkatietoaineistosta voidaan visualisoinnin (ks. esittäminen) avulla tuottaa esimerkiksi kartta.
Ks. myös yksilöivä resurssitunniste.
Käsitekaaviot: Paikkatietojärjestelmä, Paikkatietoinfrastruktuuri ja Paikkatietoaineisto ja tietotuote.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: tietoaineisto ja tietoresurssi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: tietoaineisto, tietotuote, palvelu ja paikkatietopalvelu
Hierarkkinen alakäsite: karttataso
Koostumussuhteiset yläkäsitteet: paikkatietojärjestelmä ja paikkatietoinfrastruktuuri
Koostumussuhteinen vieruskäsite: paikkatietoportaali
Koostumussuhteinen alakäsite: paikkatieto