Terminologiset sanastot
fi        tilannetietoisuus
sv       lägesmedvetenhet
en      situation awareness (1)
määritelmä
päättäjien ja heidän avustajiensa päätöksiään varten tarvitsema ymmärrys tapahtuneista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista, eri osapuolien tavoitteista ja tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista
huomautus
Tilannetietoisuus voi pohjautua tilannekuvaan.
Lähde:
  
Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50, 2017)