Terminologiset sanastot
fi        tilannekuva
sv       lägesbild
en      situation picture; < situation awareness (2)
määritelmä
koottu kuvaus vallitsevista olosuhteista, käsillä olevan tilanteen synnyttäneistä tapahtumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista
huomautus
Tilannekuvaa tarvitaan päätöksenteon tueksi.
Tilannekuva voidaan käsittää myös suppeammin tarkoittamaan vain esimerkiksi karttaa ja suullista tai kirjallista tietoa esillä olevasta tilanteesta.
Määritelmän mukaisesta tilannekuvasta (konkreettinen kuvaus) käytetään englanniksi termiä ”situation picture”, mutta jos termillä tilannekuva viitataan konkreettisen kuvauksen lisäksi esimerkiksi tilannekuvatoimintaan tai tilaan, jossa tilanteesta on pystytty muodostamaan kuva, voidaan käyttää termiä ”situation awareness”.
Ks. myös tilannetietoisuus.
Lähde:
  
Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50, 2017)