Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har upprättats/uppdaterats 22.09.2020 och gäller TEPA-termbanken som underhålls av Terminologicentralen rf. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten:

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv tillgänglighetsbristen för oss i Terminologicentralen per e-post toimisto@sanastokeskus.fi och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss i Terminologicentralen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000