Kommentera TEPA

Kommentarer om TEPA till Terminologicentralen TSK

per e-post på adressen tsk@tsk.fi
per post på adressen Terminologicentralen TSK rf
Runebergsgatan 4c B 20
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND