Kommentera TEPA

Kommentarer om TEPA till Terminologicentralen

per e-post på adressen toimisto@sanastokeskus.fi
per post på adressen Terminologicentralen rf
Runebergsgatan 4c B 20
FI-00100 HELSINGFORS
FINLAND