Terminologiset sanastot
fi        luonto
sv       natur
en      nature
de      Natur f
fr        nature f
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)
  

Muut sanastot
fi        luonto
sv       natur
en      nature
de      Natur f
et       loodus
Lähde:
  
Vesiensuojelun sanakirja (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  

Tieteen termipankki
fi        natura; luonto
en      nature
la      natura
Luokitus:
  
biologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Biologia:natura
  
fi        luonto
sv       natur
en      nature
de      Natur
fr        nature
määritelmä
1) maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen ja eläimineen varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä

2) kaikki olemassa oleva; luonto sekä todellisten että mahdollisten tosiasioiden summana ja kokonaisuutena. (filosofia)
selite
Selite koskee vain luonnon ensimmäistä määritelmää, joka on Kielitoimiston sanakirjan esittämä määritelmä luonnolle. Luonnon käsite on hyvin ongelmallinen, monikerroksinen sekä monimerkityksellinen. Luonnon käsite on peräisin Latinan sanasta natura (”syntyminen”), jonka juuret ovat kreikan sanassa physis (φύσις; ”kasvu”). Täten luonto on vahvasti yhteydessä elämän käsitteeseen.
Luonto, ensimmäisen määritelmän mukaan, on ymmärretty ja ymmärretään hyvin eri tavoin eri konteksteissa ja kulttuureissa. Luonto on ymmärretty esimerkiksi uhkana, suojapaikkana sivilisaatiolta, harmonisena, oikukkaana, resurssina, elinkeinona, itseisarvona ja suojelua vaativana perintönä. Yksityiskohtaisia analyyseja luonnon käsitteellisistä ongelmista ovat kirjoittaneet mm. filosofi John Stuart Mill esseessään On Nature (1904) ja kirjailija Raymond Williams (1980) esseessä ”Ideas of Nature”. Luonnon käsiteen analysoinnille on myös omistettu monitieteisiä artikkelikokoelmia kuten Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature ja Reinventing Nature?: Responses To Postmodern Deconstruction. Nämä teokset korostavat luonnon käsiteteen pitkää ja mutkikasta kehityshistoriaa. Esimerkiksi Kielitoimiston määritelmä luo ongelmallisen kahtiajaon ihmisen ja luonnon välille. Tämän tyyppinen määritelmä onkin saanut osakseen paljon kritiikkiä, mutta kuitenkin edustaa sitä, miten luonto yleisesti ymmärretään, ainakin länsimaisissa kulttuureissa. On olemassa määritelmiä, joissa kahtiajakoa ihmisen ja luonnon välille ei tehdä (esimerkiksi suomen kielen erämaa ei luo jyrkkää kahtiajakoa luonnon ja ihmisen välille (Kokko & Oksanen 2016) ja lisäksi eri alkuperäiskansojen käsitykset luonnosta vaihtelevat joko niin, ettei luontoa käsitteenä ei ole ollenkaan tai ihminen nähdään osana luontoa (esim. Standing Bear 1933)). Lisäksi luonnon käsitteen tutkimus liittyy läheisesti, mutta on eriytynyt angloamerikkalaisen wilderness (erämaa, villi luonto) käsitteen analysoinnista.
Luokitus:
  
ympäristötieteet, ympäristöfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Ympäristötieteet:luonto
  

IATE1
fi        luonto
sv       natur
en      nature
de      Natur
fr        nature
da      natur
Luokitus:
  
ENVIRONMENT
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (47802)