Terminologiset sanastot
fi        kieliohjelma
sv       språkprogram n
en      language programme
huomautus
Termillä kieliohjelma viitataan peruskoulun (1) ja lukion (1) opetuksen järjestäjän tai koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman (2) mukaiseen kielitarjontaan. Kieliohjelmasta ilmenee esimerkiksi, mitä kieliä peruskoulussa (1) tai lukiossa (1) voi opiskella ja kuinka laajasti (esimerkiksi miltä luokka-asteelta alkaen).
Käsitteen tunnus: c262
Luokitus:
  
perusopetus, lukiokoulutus
  
Käsitekaavio: Oppiaine.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos (OKM, 2021:10) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: oppiaine
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: pääaine, sivuaine, yhteinen oppiaine, valinnainen aine ja katsomusaine

Muut sanastot
fi        kieliohjelma
sv       språkprogram
Lähde:
  
Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)
  

Tieteen termipankki
fi        kieliohjelma
määritelmä
koulun tai kunnan kielivalikoima
selite
Perusopetuksen kielenopetuksen laajuudet on määritelty seuraavasti: A1 = yhteinen ensimmäinen kieli (1.-6. luokkien aikana alkava) A2 = vapaaehtoinen kieli (1.-6. luokkien aikana alkava) B1 = yhteinen toinen kotimainen kieli tai englanti (7.-9. luokkien aikana alkava) B2 = valinnainen kieli (7.-9. luokkien aikana alkava)
Luokitus:
  
kasvatustieteet, koulutuspolitiikka,opetussuunnitelma
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kasvatustieteet:kieliohjelma