Terminologiset sanastot 2
fi        esineiden internet
mieluummin kuin: tavaroiden internet; asioiden internet
en      Internet of Things; IoT
määritelmä
internet esineiden ja laitteiden tiedonvälityskeinona
huomautus
Esineiden internetiä voi käyttää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen.
Esine, kuten auto, sähkölaite tai ruokatavara, voi liittyä suoraan internetiin sellaisen tietokoneena toimivan komponentin avulla, jolla on IP-osoite. Komponentti voi olla esimerkiksi anturi, RFID- tai WLAN-siru. Toisinaan riittää, että esineellä on jokin tunniste, kuten postipaketin lähetystunnus tai ajoneuvon rekisterinumerosta muokattu yksilöllinen tunniste, jonka avulla esine voidaan tunnistaa internetissä. Esineen ei silloin tarvitse kytkeytyä suoraan internetiin.
Esineiden internetiä käytetään esimerkiksi energia- ja kuljetusalalla. Energiayhtiöt ovat antaneet kuluttajille älykkäitä sähkömittareita, joilla kuluttajat saavat tosiaikaista tietoa kulutuksesta ja energiayhtiöt voivat etälukea mittareita. Esineiden internetiä voi hyödyntää myös logistiikassa, jolloin esimerkiksi ruokatavara voi mitata ympäristönsä lämpötilaa jakeluketjussa, ja hälyttää, jos lämpötila ylittää tai alittaa tietyn rajan.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2017-02-24
  

Terminologiset sanastot
fi        esineiden internet; asioiden internet
sv       sakernas internet
en      Internet of Things; IoT
määritelmä
internet, johon kytketään laajamittaisesti laitteita ja muita esineitä, jotta niitä voisi ohjata ja jotta ne voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään
huomautus
Käytännössä esineen, kuten auton, sähkölaitteen tai ruokatavaran, liittäminen internetiin merkitsee, että siihen tarvitaan jonkinlainen tietokoneena toimiva komponentti, jolla on IP-osoite. Kyseessä voi olla esimerkiksi anturi, RFID- tai WLAN-siru.
Esineiden internet on jo otettu käyttöön joillain aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla. Esimerkiksi energiayhtiöt ovat antaneet kuluttajille älykkäitä sähkömittareita, joilla kuluttajat saavat tosiaikaista tietoa kulutuksesta ja energiayhtiöt voivat etälukea mittareita. Esineiden internetiä voisi hyödyntää myös logistiikassa, jolloin esimerkiksi ruokatavara voisi mitata ympäristönsä lämpötilaa jakeluketjussa, ja hälyttää, jos lämpötila ylittää tai alittaa tietyn rajan.
Laitteiden välinen viestintä on keskeinen osa esineiden internetiä.

IATE3
fi        esineiden internet (★★★☆)
ei: asioiden intermet; tavaroiden internet
sv       sakernas internet (★★★☆)
en      Internet of Things (★★★☆);
IoT (★★★☆)
de      Internet der Dinge (★★★☆);
IoT (★★☆☆)
fr        internet des objets (★★★☆);
IDO (★★★☆)
da      Internet of Things (★★★☆);
tingenes internet (★★★☆);
IoT (★★★☆)
Luokitus:
  
communications systems
information technology industry
PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (2228657)