Terminologiset sanastot
fi        bioindikaattori; biologinen indikaattori
sv       bioindikator; biologisk indikator
en      bioindicator; biological indicator
de      Bioindikator m
fr        bioindicateur m; indicateur m biologique; indicateur m écologique
määritelmä
laji, jonka yksilöiden tai populaatioiden ominaisuudet ilmaisevat muutoksia ympäristön tilassa
huomautus
Ilmanlaadun bioindikaattoreista tunnetuimpia ovat jäkälät ja yöperhoset. Bioindikaattoreita ovat myös useat ravintoketjujen loppupäässä olevat lajit kuten merikotka, hauki tai made.
Käsitekaavio: Ympäristönseurannan käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)
  

Muut sanastot
fi        bioindikaattori; biologinen ilmennin
sv       bioindikator; biologisk indikator
en      bioindicator; indicator organism
de      Bioindikator m; Leitorganismus m
et       bioindikaator; indikaatororganism
Lähde:
  
Vesiensuojelun sanakirja (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  

Tieteen termipankki
fi        bioindikaattori; biologinen indikaattori
sv       bioindikator; biologisk indikator
en      bioindicator; indicator; biological indicator
de      Bioindikator
fr        indicateur biologique
määritelmä
Eliölaji tai -ryhmä, jonka läsnäolon tai runsauden perusteella voidaan arvioida ympäristön tilaa.
definition
An organism, species, or community whose characteristics show the presence of specific environmental conditions (EPA).
Luokitus:
  
ympäristötieteet
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 13.02.2023, Ympäristötieteet:bioindikaattori
  
fi        bioindikaattori
en      bioindicator
määritelmä
ilmentäjälaji, joka on erityisen herkkä jollekin ympäristötekijälle ja kykenee siten ilmaisemaan ympäristön terveydentilaa
selite
Bioindikaattori voi ilmentää esimerkiksi saasteen läsnäoloa mm. esiintyvyytensä muutoksella tai osoittamalla tietynlaisia oireita. Esimerkkejä bioindikaattoreista ovat ilman epäpuhtauksista kärsivät kasvit ja
jäkälät, sekä ravintoketjun huipulla olevat
petoeläimet, kuten merikotka, muuttohaukka ja hylkeet.
huomautus
lat. indicare = osoittaa, ilmaista
Luokitus:
  
biologia, eläintiede, kasvitiede, ekologia,mikrobiologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 13.02.2023, Biologia:bioindikaattori
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ilmentäjälaji
fi        bioindikaattori
sv       bioindikator
en      bioindicator
määritelmä
Biologinen indikaattori viittaa eliöön tai eliöryhmään, joka reagoi herkästi ympäristön muutoksiin. Eliöiden läsnäolo, puute tai elintoimintojen muutokset ilmentävät siten ympäristön hyvinvointia ja tilaa.
selite
Aikoinaan hiilikaivoksen työntekijöiden luotettavimpiin työkumppaneihin kuuluivat kanarialinnut, joiden sirkutus häkissä viesti hengitysilman häkä- eli hiilimonoksidi sekä metaanipitoisuuksien olevan turvallisen vähäisiä myös ihmiselle. Ennen kaikkea bioindikaattorit ovat auttaneet arvioimaan, miten ihmisen toiminta on vaikuttanut ympäristön tilaan niin vesistöissä, ilmastossa, tropiikissa kuin napajäätiköillä. Esimerkiksi järven runsas leväpitoisuus viestii runsaasta ravinnekuormituksesta ja jäkälien katoaminen puun rungoilta kertoo ilmansaasteiden, kuten rikkihapon, lisääntymisestä. Pingviinien höyhenten tutkimus kertoo vuosittaisista ilmansaastemäärien muutoksista Antarktiksella ja ympäröivillä merialueilla. Bioindikaattorit varoittavat muutoksista, jotka ovat uhaksi ympäristön monimuotoisuudelle eli biodiversiteetille. Toisin kuin bioindikaattori, biomarkkeri viestii kyseisen eliön tai ihmisen omasta terveydentilasta.
Luokitus:
  
biotekniikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 13.02.2023, Biotekniikka:bioindikaattori
  

IATE1
fi        biologinen indikaattori (★★★☆);
bioindikaattori (★★★☆)
sv       biologisk indikator (★★★☆);
bioindikator (★★★☆)
en      biological indicator (★★★☆);
bioindicator (★★★☆)
de      biologischer Indikator (★★★☆);
Bioindikator (★★★☆)
fr        indicateur biologique (★★★☆);
bioindicateur (★★★☆)
da      biologisk indikator (★★★★);
bioindikator (★★★★)
Luokitus:
  
ENVIRONMENT
  
Lähde:
  
IATE 13.02.2023, Euroopan unioni (806843)