Terminologiset sanastot
(vanhentunut)
fi        ammatillisen korkea-asteen tutkinto
määritelmä
ammatillisten oppilaitosten aikaisempien, ylimmän asteen opintolinjojen tutkinto
huomautus
Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen (1) sisäänotto päättyi 1990-luvun lopussa ammatillisen koulutuksen rakenneuudistuksen myötä. Nykyisin ammatillisen korkea-asteen tutkintoja vastaavat lähinnä ammattikorkeakoulututkinnot.
Opetushallinnon koulutusasteluokituksessa ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat käytössä edelleen.
Ammatillisten oppilaitosten aiemmat opintolinjat alimmasta ylimpään olivat kouluaste, opistoaste ja ammatillinen korkea-aste.
Ks. myös kouluasteen tutkinto, opistoasteen tutkinto.
Käsitteen tunnus: c587
Luokitus:
  
ammatillinen koulutus
  
Käsitekaavio: Aiemmat ammatilliset tutkinnot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto, 2. laitos (OKM, 2021:10) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tutkinto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: perusasteen tutkinto, toisen asteen tutkinto, korkeakoulututkinto, kielitutkinto, auktorisoidun kääntäjän tutkinto, opetussuunnitelmaperusteinen tutkinto, näyttötutkinto, erityinen tutkinto, lukiokoulutuksen tutkinto, Gymnasieexamen, ammatillinen tutkinto, ulkomainen tutkinto, kouluasteen tutkinto ja opistoasteen tutkinto

Muut sanastot
fi        ammatillisen korkea-asteen tutkinto
sv       examen inom yrkesutbildning på högre nivå
Lähde:
  
Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)