Terminologiset sanastot
(vanhentunut)
fi        ammatillisen korkea-asteen tutkinto
määritelmä
ammatillisten oppilaitosten aikaisempien, ylimmän asteen opintolinjojen tutkinto
huomautus
Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen (1) sisäänotto päättyi 1990-luvun lopussa ammatillisen koulutuksen rakenneuudistuksen myötä. Nykyisin ammatillisen korkea-asteen tutkintoja vastaavat lähinnä ammattikorkeakoulututkinnot.
Opetushallinnon koulutusasteluokituksessa ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat käytössä edelleen.
Ammatillisten oppilaitosten aiemmat opintolinjat alimmasta ylimpään olivat kouluaste, opistoaste ja ammatillinen korkea-aste.
Ks. myös kouluasteen tutkinto, opistoasteen tutkinto.
Käsitteen tunnus: c587
Luokitus:
  
ammatillinen koulutus
  
Käsitekaavio: Aiemmat ammatilliset tutkinnot.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tutkinto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: perusasteen tutkinto, toisen asteen tutkinto, korkeakoulututkinto, kielitutkinto, auktorisoidun kääntäjän tutkinto, opetussuunnitelmaperusteinen tutkinto, näyttötutkinto, erityinen tutkinto, lukiokoulutuksen tutkinto, Gymnasieexamen, ulkomainen tutkinto, kouluasteen tutkinto ja opistoasteen tutkinto

Muut sanastot
fi        ammatillisen korkea-asteen tutkinto
sv       examen inom yrkesutbildning på högre nivå
Lähde:
  
Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)