Alfabetisk ordning

Välj alfabetisk ordning för sökordslistan.

Flerspråkig
Termerna listas i alfabetisk ordning enligt alfabetet för det språket termen representerar.
Västeuropeisk
Östeuropeisk
Nordeuropeisk

Observera: Valet av alfabetisk ordning påverkar också vilka ord som ger träffar. Om du t.ex. söker på ord med "a" får du träffar även med ord på "ä" om du valt västeuropeisk alfabetisk ordning. Enligt nordeuropeisk bokstavsordning är däremot "a" och "ä" olika bokstäver.

Om du söker på ord med diakritiska tecken (t.ex. "ä" eller "à”) får du träffar endast på ord med ifrågavarande tecken, oberoende av vilken alfabetisk ordning du valt.