Tieteen termipankki
fi        paradigmaattinen analyysi
määritelmä
strukturaalisen analyysin osa, jossa etsitään tutkittavan merkkijärjestelmän erilaisia paradigmoja
selite
Siinä missä syntagmaattinen analyysi tutkii, miten jonkun järjestelmän rakenneosat voivat kytkeytyä toisiinsa, pyrkii paradigmaattinen analyysi tunnistamaan vaihtoehtoisten rakenneosien joukot. Esimerkiksi tarkastellessamme vaatetusta muodostaa asukokonaisuus syntagman ja siihen kuuluvien vaihtoehtoisten vaatekappaleiden joukot sen erilaiset paradigmat.
Paradigmaattiseen analyysiin kuuluu jostain paradigmasta valittujen elementtien (esimerkiksi lauseessa olevien sanojen) vertailu ja rinnastaminen saman paradigman toisiin poissaoleviin (ei-valittuihin) tai vaihtoehtoisiin elementteihin sekä näiden valintojen merkityksellisyyden pohtiminen. Esimerkkinä voidaan käyttää paradigmaattisessa analyysissä sovellettua kommutaatiotestiä, jossa havainnoidaan, miten jonkun tietyn sanan käyttäminen jonkun toisen sanan sijasta aiheuttaa muutoksia lauseen merkityksen tai sivumerkityksen (konnotaation) tasolla.
Luokitus:
  
semiotiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Semiotiikka:paradigmaattinen_analyysi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: strukturaalinen analyysi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paradigma ja syntagmaattinen analyysi
Lähikäsitteet: kommutaatiotesti, paradigma ja syntagmaattinen analyysi