Tieteen termipankki
fi        taivutusmorfologia
määritelmä
tutkii ja kuvaa taivutusmuotojen muodostamista ja näiden muotojen funktioita
Luokitus:
  
kielitiede, morfologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:taivutusmorfologia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: muoto-oppi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: johtomorfologia, leksikaalinen morfologia, morfeemi ja paradigma
Lähikäsitteet: johtomorfologia ja muoto-oppi