Tieteen termipankki
fi        syntagma
määritelmä
peräkkäisten kielellisten yksiköiden muodostama suurempi yksikkö, jossa nämä muodot ovat sekventiaalisessa suhteessa toisiinsa
selite
Syntagma on aina kahden tai useamman yksikön, esim. sanojen, tavujen tai foneemien muodostama sekvenssi. Esimerkiksi sana susi on nelifoneeminen syntagma, lause Susi ulvoi kaksisanainen syntagma. Peräkkäisten sanojen syntagmassa yksiköitä erottelee esimerkiksi merkitys tai sanapaino.
huomautus
Syntagman käsitteen luojan, Ferdinand de Saussuren mukaan olennaista on sen muodostamien yksiköiden välinen riippuvuus: '"There are always larger units, composed of smaller units, with a relation of interdependence holding between both". Saussure kutsui syntagmaa joskus ketjuksi; F. Karlsson on käyttänyt siitä sanaa jono.
Luokitus:
  
kielitiede, fonologia, morfologia, syntaksi, sananmuodostus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:syntagma
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: syntagma
Lähikäsitteet: paradigma ja syntagmaattinen suhde