Tieteen termipankki
fi        leksikaalinen morfologia; sananmuodostusoppi
Luokitus:
  
kielitiede, morfologia, leksikologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:leksikaalinen_morfologia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: leksikologia ja muoto-oppi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: etymologia, johtomorfologia, morfeemi, onomasiologia, paradigma, sanasemantiikka, semasiologia ja taivutusmorfologia
Lähikäsitteet: etymologia ja leksikologia