Tieteen termipankki
fi        johtomorfologia
määritelmä
selvittää, miten uusia sanoja voi muodostaa kieleen ennestään kuuluvista aineksista erilaisten morfologisten operaatioiden avulla
Luokitus:
  
kielitiede, morfologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:johtomorfologia
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: muoto-oppi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: leksikaalinen morfologia, morfeemi, paradigma ja taivutusmorfologia
Lähikäsitteet: muoto-oppi ja taivutusmorfologia