Tieteen termipankki
fi        normaalitiede
en      normal science
määritelmä
Kuhnin tieteenfilosofiassa paradigmaan pitäytyvää tutkimusta
selite
Normaalitiede on Thomas Kuhnin (1922-1996) klassisen tieteenfilosofian teoksen The Structure of Scientific Revolutions (1962) mukaan tieteenharjoituksessa vaihe, jossa tieteellisiä sääntöjä sovelletaan sokeasti ja tiede kasvaa kumulatiivisesti. Tieteellistä toimintaa luonnehtii laaja konsensus tutkijoiden kesken peruskysymysten, ja siten myös tutkimusmuotojen suhteen. Konsensuksen voi päättää merkittävä anomalia, joka johtaa paradigman vaihtumiseen ja normaalitiedevaiheen päättymiseen.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, tieteenfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:normaalitiede
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsite: paradigma