Tieteen termipankki
fi        metodi (suositeltu); menetelmä
sv       metod
en      method
de      Methode
fr        méthode
määritelmä
tieteellinen menetelmä jonkin ongelman ratkaisemiseksi
selite
Yleisesti metodilla tarkoitetaan keinoa tai tapaa tehdä jokin asia. Filosofisessa kielenkäytössä sillä tarkoitetaan yleensä tieteellisesti pätevää menettelytapaa jonkin filosofisen ongelman ratkaisemiseksi tai selventämiseksi. Oppi menetelmästä eli metodologia on perinteinen filosofian osa-alue.
huomautus
kr. methodos=tien mukaan
Luokitus:
  
filosofia, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:metodi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: genealoginen metodi
Lähikäsite: metodologia