Tieteen termipankki
fi        inferentialismi
en      inferentialism
määritelmä
näkemys, jonka mukaan päätelmiin perustuvat suhteet tai prosessit ovat ensisijaisia
selite
Inferentialismi asettaa päätelmiin perustuvat suhteet tai prosessit etusijalle esimerkiksi toimintoihin, uskomuksiin, havaintoihin ja muihin intentionaalisiin elementteiin verrattuna. Jälkimmäisiä pidetään vajavaisina elleivät ne liity olemuksellisesti päätelmiin. Tunnettu inferentialismin kannattaja on ollut Robert Brandom (1950-).
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteenfilosofia, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:inferentialismi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsite: päättely