Tieteen termipankki
fi        fenomenalismi
en      phenomenalism
määritelmä
näkemys, jonka mukaan objektit ovat vain havaitsemisen pysyviä mahdollisuuksia, ja puhe fysikaalisista objekteista pyritään kääntämään puheeksi mahdollisista kokemuksista
selite
Fenomenalismia ovat usein kannattaneet jyrkät empiristit, kuten George Berkeley (1685-1753), J. S. Mill (1806-1873), Ernst Mach (1838-1916), Bertrand Russell (1872-1970) ja loogiset positivistit. Sen mukaan tieto rajoittuu tietoisuudelle ilmeneviin vaikutelmiin ja aistisisältöihin. Ongelma fenomenalismissa on se, miten päästään tietoisuudelle välittömästi ilmenevistä aistisisällöistä itse fyysisiin kappaleisiin. Äärifenomenalistisen kannan mukaan tämä on mahdotonta: mikäli tietoisuudelle ilmenevien aistinsisältöjen takana on jokin ulkoinen maailma, siitä ei voida tietää mitään.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, tietoteoria, tieteenfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:fenomenalismi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: idealismi ja subjektiivinen idealismi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: absoluuttinen idealismi, hegeliläisyys, looginen positivismi, matemaattinen platonismi, objektiivinen idealismi, saksalainen idealismi, solipsismi, subjektiivinen idealismi ja transsendentaalinen idealismi