Tieteen termipankki
fi        adekvaatti
sv       adekvat
en      adequate
de      adäquat
määritelmä
1. pätevä, luotettava käsitys
2. Spinozan ja Leibnizin filosofiassa korkeatasoinen, täsmällinen idea
3. Husserlilla puhdas elämys
selite
Termin alkuperä on löydettävissä Aristoteleen (384-322 eaa.) teoksesta De interpretatione eli Tulkinnasta, jossa se liittyy ideaan sielun mielikuvien ja esineiden välisestä vastaavuussuhteesta. Myöhemmin G. W. Leibniz (1646-1716) katsoo adekvaatin idean sellaiseksi ettei siinä ole enää mitään epäselvää. Edmund Husserlilla (1859-1936) termi liittyy myös täydelliseen kuvaukseen, mutta se on ymmärrettävä fenomenologisessa mielessä - adekvaattisessa kuvauksessa on oltava mukana myös intentionaalisten elämysten ideaalinen ulottuvuus eli se fiktiivinen ulottuvuus, joka antaa kolmiulotteisille tilan esineille niiden aseman ja merkityksen merkitysakteissa.
huomautus
lat. adaequare=muistuttaa, olla yhtä
ks. adekvaatti myös biologiassa
Luokitus:
  
filosofia, tietoteoria,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:adekvaatti
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: argumentti, idea, intentionaalisuus ja päättely